Sekretesspolicy

Din information

Vi tar sekretess och din personliga integritet på stort allvar. Den information som du delger för att skapa eller fylla i formulär hos Formogram regleras av våra användarvillkor, Personuppgiftsbiträdesavtal och denna sekretesspolicy. Även om vi äger de servrar och databaser som informationen lagras i så behåller du alltid exklusiv rätt till din information.

Säkerhet

Vi har skapat flertalet lager av funktionalitet med syfte att skydda personlig information och upprätthålla säkerheten runt information som lagras i tjänsten. Varje konto innehar egna uppgifter för inloggning som används för att komma åt kontot och dess lagrade information. Det är varje kontoägares ansvar att upprätthålla säkerheten runt sina uppgifter för inloggning. Vi har placerat våra servrar i ett toppmodernt svenskt datacenter och vi genomför dagliga backuper på lagrad information i tjänsten. Tjänstens servrar skyddas även av brandväggar samt andra tekniska säkerhetsfunktioner. Även om dessa åtgärder minskar risken för icke auktoriserad tillgång till information och även upprätthåller informationens aktualitet, så kan vi inte lämna några garantier för att din information är 100% säker från icke auktoriserad tillgång från externa aktörer.

Stängning eller borttagning av konto

Om du väljer att stänga eller radera ditt konto hos Formogram, eller om vi stänger ditt konto på grund av brott mot våra användarvillkor, så kan det förekomma information knuten till kontot i våra backup-arkiv under en period efter det att kontot stängdes eller raderades. Vi arbetar för att informationen ska fasas ut så snabbt som är ekonomiskt försvarbart.

Cookies

En cookie är en textfil som vid uppkoppling mot en webbplats sparas på och vid senare besök, hämtas från, besökarens dator eller datorliknande enheter t.ex. mobiltelefoner. Cookien sparas i anslutning till de filer som används av datorns webbläsare eller motsvarande program. Att din webbläsare accepterar Cookies är en förutsättning för att du ska kunna använda Formogram. Vi använder Cookies för att tillgängliggöra en personifierad version av Tjänsten. Vi använder Session Cookies för att identifiera inloggade användare samt till viss del permanenta Cookies för bland annat hantering av tillgång till specifik information på webbplatsen. Om din webbläsare är inställd på att inte acceptera Cookies från Formogram så är det sannolikt att Tjänsten inte kommer att fungera.

Ändringar i denna policy

Företaget äger rätten att uppdatera och ändra denna policy utan tidigare förvarning. Förändringar kommer att kommuniceras via Formogram samt genom e-post till samtliga konton. Genom att fortsätta använda Tjänsten efter att denna policy uppdaterats godkänner du dessa ändringar.

Frågor

För frågor om sekretess och säkerhet, kontakta oss på följande uppgifter.
Appendus AB
Kimstadsvägen 116
610 20 Kimstad

Villkoren uppdaterades 2021-01-05
Användarvillkor Sekretesspolicy Hjälpcenter
Made with by Appendus AB. © All Rights Reserved. sv_SE